דוגמאות לפרויקטים דגם 8001

דגם 8001 פרויקט אביב חרמוני

שם הדגם: קלקטה אקסטרה A

מפעל מבצע: שיש סגנון

אדריכל: אביב חרמוני

צילום: שי אפשטיין

דגם 8001 פרויקט שגית בר חן

שם הדגם: קלקטה אקסטרה A

מפעל מבצע: שיש אוהד

מעצבת: שגית בר חן

צילום: מאור מויאל