דוגמאות לפרויקטים דגם 8002

דגם 8002 פרויקט שגית בר חן

שם הדגם: גריי סטון

מעצבת: שגית בר חן

צילום: מאור מויאל