דוגמאות לפרויקטים דגם 8003

דגם 8003 פרויקט ינאי פרישר

שם הדגם: קלקטה אקסטרה B

מפעל מבצע: שיש שגב כרמל

אדריכל: סטודיו ינאי פרישר