דוגמאות לפרויקטים דגם 8026

דגם 8026 פרויקט ארז חייט

שם הדגם: קון מיקס

אדריכל: ארז חייט

מפעל מבצע: שיש גלאור

צילום: אלעד גונן